Ambulance

lekar

Lékař

  • 1985 absolvovala vysokou školu UJEP fakultu lékařskou
  • 1989 atestace všeobecné lékařství
  • 27 let praxe v oboru
Pojišťovny

Pojišťovny, se kterými máme uzavřenou smlouvu